Privacyverklaring

Cookiebeleid

Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak, gevestigd aan De Kolk 31 5961 RD te Horst Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
T. Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak. Hij is via dit mailformulier te bereiken 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op TicketGemak.nl:

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij verdere correspondentie en/of telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of    een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via ons mailformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- U de mogelijkheid te bieden ons een bericht te sturen
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Voor het correct laten werken van de dienstverlening maakt Toneelvereniging Tovri inzake TicketGemak, al dan niet geautomatiseerd, gebruik van derde partijen. Uw gegevens worden alleen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving
- Het versturen van e-mails (met of zonder tickets)
- Het verzorgen van de betalingen
- Het beveiligen van verstrekte gegevens
Betreffende partijen zijn tevens gehouden aan het naleven van de Europese privacywet.
Indien er een verwerkingsovereenkomst is afgesloten met een andere evenementorganisator dan Toneelvereniging Tovri dan ontvangt deze mogelijk bestelinformatie van hun bestellingen. Hiermee kan betreffende evenementorganisatie, indien nodig, controles uitvoeren. Betreffende evenementorganisatoren zijn tevens gehouden aan het correct naleven van de Europese privacywet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en/of is toegestaan. Bij TicketGemak maakt u een account aan en blijven uw gegevens bewaart. Uw account blijft actief tot het moment dat u per mail laat weten dat het account dient te worden verwijderd of indien u in uw account daartoe een verzoek indiend.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak verkoopt/deelt uw gegevens niet aan/met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en veiligheid. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie vind u in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons mailformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Het is tevens mogelijk, indien u bent ingelogd op uw account, om bovenstaand verzoek digitaal te versturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toneelvereniging TOVRI inzake TicketGemak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit door toegang tot persoonsgegevens af te schermen met een gebruikersnaam en wachtwoord en gebruik te maken van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons mailformulier.

Laatst gewijzigd: 1 december 2019

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.